การเดินทางโดยรถยนต์มายังสุวรรณเพลสสามารถเดินทางได้ดังนี้

จากสนามบินสุวรรณภูมิ (12กิโลเมตร) เมื่อออกจากสนามบินสุวรรณภูมิ ให้ใช้ถนนด้านล่าง แล้วไปยัง (หมายเลข1)
จากนั้นให้เลี้ยวซ้าย ตรงไปเรื่อย ๆ จะพบถนนกิ่งแก้ว (หมายเลข2) ให้เลี้ยวซ้าย
แล้ววิ่งตรงไปเรื่อย ๆ เมื่อสังเกตเห็นซอยกิ่งแก้ว 8 (หมายเลข3) ให้ชิดขวาเตรียมกลับรถ (หมายเลข4)
เมื่อกลับรถแล้ว ให้วิ่งตรงไปอีกประมาณ 600 เมตร แล้วเลี้ยวซ้ายเข้า ซอยกิ่งแก้ว9 (หมายเลข5)
ตรงไปอีกประมาณ 100 เมตร สุวรรณาเพลสอยู่ด้านขวามือ

 

 

Google Maps